In Nieuws

Sinds 1 april jl. kunnen VvE’s weer een SEEH-aanvraag indienen voor energieadviezen, MJOP en procesbegeleiding of voor energiebesparende maatregelen aan hun gebouw. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft het totale beschikbare budget € 32,2 miljoen beschikbaar gesteld.

Deze subsidie is bestemd voor VvE’s, woonverenigingen en wooncoöperaties. Voorwaarde is dat de eigenaren zelf in de woningen wonen en deze niet verhuren. Commercieel vastgoed binnen de VvE (zoals winkels of kantoren) is uitgesloten van subsidie.

De Dakmakers