In Nieuws

Veel verenigingen van eigenaren hebben grote moeite om hun wooncomplex te verduurzamen. Ook leiden plannen voor bijvoorbeeld isolatie of zonnepanelen op een gezamenlijk dak nogal eens tot ruzie. De Stichting VvE Belang luidt de noodklok, meld de NOS op hun website.

Volgens de stichting, een organisatie voor eigenaren van appartementen, belemmeren de huidige regels voor besluitvorming in een vve de aanpak van duurzaamheidsmaatregelen. Ook zijn er grote beperkingen in financieringsmogelijkheden voor vve’s.

Als woningeigenaren bijvoorbeeld zonnepanelen willen aanschaffen, zal er eerst een (grote) meerderheid van de bewoners moeten komen opdagen op een ledenvergadering. Een (grote) meerderheid zal daarna voor de panelen moeten stemmen. In de praktijk komt het geregeld voor dat een kleine groep tegen is, waardoor de plannen in de prullenbak verdwijnen.

Vereniging van Eigenaren

Volgens directeur Kees Oomen van de Stichting VvE Belang stemmen kleine groepjes mensen geregeld tegen. “Als het bijvoorbeeld gaat om zonnepanelen gebeurt dat niet alleen omdat ze de noodzaak er niet van inzien, maar ook omdat ze al weten dat ze over bijvoorbeeld twee jaar weer zullen verhuizen.”

Daar komt bij dat vve’s worden benadeeld bij de financiering. Zo krijgt een eigenaar van een appartement niet dezelfde belastingvoordelen als een eigenaar met een ‘grondgebonden’ woning. Bovendien kunnen mensen die lid zijn van een kleine vve geen aanspraak maken op financieringsmogelijkheden.

Er zijn in Nederland 125.000 verenigingen van eigenaren, met daarin 1,2 miljoen woningen. Twee derde van de vve’s betreft woningen van voor 1980, en daarvan is weer driekwart kleiner dan tien woningen.

Daken isoleren

In het voorlopige Klimaatakkoord staat al wel het een en ander over verenigingen van eigenaren. De stichting van Oomen was één van de belangengroepen die hebben meegepraat. Maar Oomen is er niet gerust op dat met name kleine vve’s hier voldoende baat bij zullen hebben. Er wordt volgens hem nog niks geregeld voor dat gebrek aan financieringsmogelijkheden voor kleine vve’s. “Zelfs als het Klimaatakkoord tot op de letter wordt uitgevoerd, vallen de kleine vve’s in een groot zwart gat.”

Daarom wil zijn stichting in ieder geval dat de norm voor financiering door het publiek-private Nationaal Energiebesparingsfonds (NEF) naar beneden gaat van tien naar zes woningen. “Dan kunnen in ieder geval alle portiekwoningen aanspraak maken op financiering en daar zijn er heel veel van in Nederland. En voor alle vve’s die kleiner zijn dan zes zou er een apart fonds moeten komen. Zoals de stad Den Haag dat heeft, de enige stad die hier een eigen fonds met publiek geld voor heeft gemaakt.”

 

De Dakmakers