In Nieuws
Als een dak mankementen of lekkage vertoont, heeft dat vaak te maken met achterstallig of niet goed uitgevoerd onderhoud.  Hieronder staan een aantal aandachtspunten die van pas kunnen komen bij dakonderhoud, zodat ernstige lekkage problemen voorkomen kunnen worden.
Afvoersystemen.
Controleer regelmatig of alle waterafvoersystemen, zoals dakgoten en afvoerputten, niet verstopt zitten en goed doorlopen.
Verbindingen met pijpen e.d.
Controleer de juiste aansluitingen daar waar pijpen door de dakbedekking gaan.
Stilstaand water. 
Als zich op het dak stilstaand water kan vormen, kan dat weer leiden tot vegetatie of anderszins de staat van het dak beïnvloeden.
Achtergebleven materiaal. 
Controleer of er geen materiaal op het dak is achtergebleven zoals los puin. Ook olieresten of vogeluitwerpselen kunnen de conditie van het dak verslechteren. Als er veel op het dak gelopen wordt, kijk dan ook of er voldoende looppaden zijn.
Muren. 
Controleer muren van dakbebouwingen zowel intern als extern periodiek op zaken als afbladderende verf, afbrokkelend pleisterwerk, loslatend cement. Het kan wijzen op verborgen lekkages.