In Nieuws

De Subsidie Energiebesparing Eigen Huis voor VvE’s is verlengd tot het einde van dit jaar. De Subsidie Energiebesparing Eigen Huis kunt u als VvE aanvragen voor het aanbrengen van isolatie bijvoorbeeld voor het dak.

Subsidie voor wie?

Subsidie is alleen voor VvE’s, woonverenigingen en wooncoöperaties, voor de eigenaren die er zelf wonen en dus niet verhuren. Voor de verduurzaming van VvE’s kunt u een laagrentende lening krijgen van het Nationaal Energiebespaarfonds in de vorm van een Energiebespaarlening.

Subsidie voor advies- en procesbegeleiding.

Een VvE kan subsidie aanvragen voor (1 keer per vereniging):

  • Energieadvies (door een gecertificeerde energieprestatieadviseur) óf
  • Energieadvies met procesbegeleiding óf
  • MJOP met Energieadvies eventueel met procesbegeleiding.
Daarnaast of vervolgens mag u als vereniging subsidie aanvragen voor: energiebesparende maatregelen, eventueel met aanvullende maatregelen of een zeer energiezuinig pakket. Deze subsidie moet u per gebouw aanvragen.