In Nieuws

Dakmakers werken op hoogte. Bovendien is er op het dak vaak sprake van weerkaatsing van zonlicht en warmte door het grote oppervlak aan isolatie- of dakbedekkingsmateriaal. De temperatuur op het dak kan om die redenen hoger liggen dan de door het KNMI aangegeven gemiddelde temperatuur.

Ook vanwege het relatief zware werk van de dakmakers zijn maatregelen bij zeer warm weer minimaal noodzakelijk voor de komende dagen.

Werken in de hitte op platte daken
Vermoeidheid, concentratieproblemen, duizeligheid en hoofdpijn kunnen het gevolg zijn van warm weer. De Dakmakers laten medewerkers voldoende water drinken en proberen lichamelijke inspanning in de middag te beperken. Hierdoor zullen de medewerkers eerder en vaker van hun werkplek zijn.

Wij vragen u begrip hiervoor, alvast bedankt.

De Dakmakers