In Nieuws

Verduurzaming kan nog steeds met subsidie. Ook voor VvE’s is er een subsidie voor isolatie maatregelingen, zoals vloer- en dakisolatie, maar ook voor procesbegeleiding of het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan.

Binnenkort komt er een landelijk warmtefonds beschikbaar; een lening tegen een rentepercentage dat vergelijkbaar is met dat van hypotheken. Woningeigenaren kunnen volgens de kabinetsplannen maximaal 25.000 euro lenen via het warmtefonds. Of VvE’s ook kunnen lenen is nog niet bekend. De saldering voor zonnepanelen wordt vanaf 2023 afgebouwd tot het jaar 2030.