Voorkom daklekkage of achterstallig onderhoud

Als een dak mankementen of lekkage vertoont, heeft dat vaak te maken met achterstallig of niet goed uitgevoerd onderhoud. Hieronder staan een aantal aandachtspunten die van pas kunnen komen bij dakonderhoud, zodat ernstige problemen voorkomen kunnen worden.

Afvoersystemen

Controleer regelmatig of alle waterafvoersystemen, zoals dakgoten en afvoerputten, niet verstopt zitten en goed doorlopen. Om verstoppingen te voorkomen kunt u zelf een bladvanger installeren. Dit rooster kunt u op de dakgoot installeren en zorgt ervoor dat er geen bladeren, takken en ander afval in de dakgoot komt te zitten.

Achtergebleven materiaal

Controleer of er geen materiaal op het dak is achtergebleven zoals los puin. Ook olieresten of vogeluitwerpselen kunnen de conditie van het dak verslechteren. Als er veel op het dak gelopen wordt, kijk dan ook of er voldoende looppaden zijn.

Stilstaand water

Als zich op het dak stilstaand water kan vormen, kan dat weer leiden tot vegetatie of anderszins de staat van het dak beïnvloeden.

Sneeuw en ijs

Sneeuw en ijs kunnen leiden tot verstoppingen van de afvoer en een overvloed aan smeltwater. Houd daar rekening mee.

Verbindingen met pijpen e.d.

Controleer de juiste aansluitingen daar waar pijpen door de dakbedekking gaan.

Muren

Controleer muren van dakbebouwingen zowel intern als extern periodiek op zaken als afbladderende verf, afbrokkelend pleisterwerk, loslatend cement. Het kan wijzen op verborgen lekkages.