Zonnepanelen en… dakveiligheid?

Als mensen overwegen om zonnepanelen op hun dak te laten plaatsen, wordt er vooral gekeken naar de energiebehoefte, de grootte van het dak, hoeveel panelen je daarop kwijt kunt en of de ligging gunstig is. Hoeveel zonnepanelen er nodig zijn en op het dak passen, kun je dus relatief eenvoudig uitrekenen. Als dakmakers zijn wij ons echter ook bewust van een andere hele belangrijke factor: dakveiligheid.

Dakveiligheid wordt nogal eens vergeten

Het spreekt voor zich dat een plat dak de zonnepanelen op een goede manier moet kunnen herbergen. We kijken dan ook altijd naar de staat van de dakbedekking en of de dakisolatie goed op orde is. Zo niet, dan doen we daar wat aan. Maar hoe zit het met de dakveiligheid? Dat is iets wat nogal eens over het hoofd gezien wordt. Zo komt het voor dat het maximale aantal zonnepanelen geplaatst wordt, zonder rekening te houden met het feit dat monteurs het dak op zullen moeten voor onderhouds- en reparatiewerkzaamheden.

Op zich is zo’n keuze wel te begrijpen, want een veiligheidssysteem snoept zonnepanelen ruimte weg. De risico’s die dit met zich meebrengt voor dakmonteurs is echter onacceptabel. U zou toch niet willen dat iemand van uw dak afvalt?!

Zonnepanelen en beveiliging op hetzelfde frame

Nu is het gelukkig zo dat de dakenbranche continu bezig is met innovaties op het gebied van materialen, methoden en de toepassingen daarvan, óók wat betreft veiligheid. De oplossing voor het hierboven beschreven probleem zijn verankerpunten waarop een frame voor zonnepanelen én een veiligheid-kabelsysteem bevestigd kunnen worden.

De aluminium verankerpunten zijn ijzersterk omdat ze mechanisch en stormvast bevestigd worden. Deze manier van monteren is geschikt voor zowel hellende- als platte daken en de ankers worden eenvoudig waterdicht ingewerkt. Zo krijgt u een mooie win-win situatie: optimale veiligheid én het maximale aantal zonnepanelen.

Dakrandbeveiliging versus harnasgordels en vallijnen

Wat wel belangrijk is om hierbij te vermelden, is dat de ARBO-wet collectieve dakrandbeveiliging als eerste keus ziet. Alleen als dat onmogelijk is, mag er uitgeweken worden naar een veiligheid-kabelsysteem met harnasgordels en vallijnen.

Voor kortstondig dakwerk mag overigens alleen een kabelsysteem gebruikt worden. Verder is het zo dat zonnepanelen niet binnen 2 meter van de dakrand geplaatst mogen worden. Die 2 meter is een minimale vereiste qua bewegings- en veiligheidsruimte.

Het spreekt voor zich dat het niet naleven van wettelijk vereiste veiligheidsverplichtingen ernstige consequenties kan hebben, zeker bij arbeidsongevallen. En dan ligt de verantwoordelijkheid niet alleen bij de uitvoerende partij. U bent als opdrachtgever medeverantwoordelijk in het kader van ketenaansprakelijkheid.

Meer informatie over zonnepanelen en dakveiligheid

Wil u graag meer weten over dit onderwerp en/of de op uw platte dak geïnstalleerde zonnepanelen laten controleren, zodat u zeker weet dat de montage voldoet aan alle eisen? Neem dan contact op met de Dakmakers.