In Nieuws

Eerder schreven wij in onze nieuwsitems al over (overlast van) broedende meeuwen op platte daken. Steeds vaker kunnen dakmakers ook andere broedende vogelsoorten tegenkomen op platte daken. Een daarvan is de scholekster.

Het gaat slecht met de scholekster in Nederland. Het broedsucces aan de kust en in weilanden is zo laag dat de populatie sterk afneemt. Wel broeden scholeksters steeds vaker in de stad. van broeden is nog te weinig bekend. Daarom begint de Stichting Onderzoek Scholekster in 2019 met een nieuw ‘citizen science onderzoek. Meer informatie: www.scholeksterophetdak.nl