In Nieuws

Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) kunnen ook in 2019 de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) aanvragen. Op 18 december jl. keurden de Eerste en Tweede Kamer de verlenging van deze ongewijzigde regeling goed.

De SEEH loopt sinds september 2016. VvE’s kunnen met de subsidie een energieadvies krijgen. Dit kan in combinatie met een meerjaren onderhoudsplan of met procesbegeleiding. Ook kunnen vereniging van eigenaren subsidie aanvragen voor minimaal 2 energiebesparende maatregelen voor verduurzaming van hun gebouw(en).

Voor meer informatie bekijk de website van: www.rvo.nl